PRIVATUMO POLITIKA

A. Bendrosios nuostatos

1. Ši privatumo politika apibrėžia MB „Skralis” elektroninės parduotuvės PRIEKABUCENTRAS.LT (toliau MB „Skralis” ir PRIEKABUCENTRAS.LT kartu – PRIEKABUCENTRAS.LT) ir kliento pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3. E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad PRIEKABUCENTRAS.LT juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

4. PRIEKABUCENTRAS.LT laikosi šių asmens duomenų tvarkymo principų:

 • Asmens duomenys renkami tik teisėtais tikslais.
 • Asmens duomenys tvarkomi saugiai ir sąžiningai.
 • Asmens duomenys tvarkomi tik tais atvejais, kai:
  • klientas sutinka laikytis Naudojimosi elektronine parduotuve taisyklių;
  • sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra klientas;
  • esame įpareigoti tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
  • reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia PRIEKABUCENTRAS.LT arba tretieji asmenys, kuriems teikiami asmens duomenys.
 • Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
 • Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
 • Asmens duomenis tvarko tik PRIEKABUCENTRAS.LT įgalioti asmenys.
 • Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

5. Naudotis e-parduotuvės paslaugomis gali:

5.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

5.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

5.3. juridiniai asmenys;

5.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

6. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Laikome, jog naudodamasis e-parduotuve sutinkate su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

B. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

7. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė,  adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

 • apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
 • išrašyti finansinius dokumentus (pvz.: sąskaitas faktūras);
 • spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
 • vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
 • tiesioginės rinkodaros tikslais.

8. Registracijos e-parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

9. Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis koduojame juos ir apsaugojame SSL.

10. PRIEKABUCENTRAS.LT pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

C. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

11. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:

 • reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų.

D. Privatumo politikos keitimas

12. PRIEKABUCENTRAS.LT turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas e-parduotuvėje “Naujienų“ skiltyje.

13. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e-parduotuvės sistemoje.

14. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis e-parduotuvės paslaugomis.

15. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikome, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.